almalaserkliniken

GDPR / Villkor
Dataskyddsöversikt – Hur vi använder din information

 

Dataskyddsförordningen
Du har enligt EUs lagstadga rätt till att begära information om hur och när din data –också känt som personuppgifter – behandlas (insamlad, använd, lagrad) av organisationer. Du har också rättigheten att veta detaljer och syftet av behandlingen. Vissa av våra tjänster på vår hemsida kräver användning av din personliga information. I dessa fall finns det länkar tillgängliga på respektive sida som omdirigerar dig till den specifika information som är relevant i dataskyddsförordningen. Här ger vi dig en generell överblick av några av de fall där vår hemsida hanterar din personliga information samt användandet av cookies och social media.

 

Hantering av personuppgifter

  • Vi samlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppnå specifika mål relaterade till våra tjänster.
  • Vi använder din information för direkt marknadsföring endast när det är tillåtet.
  • Informationen används inte för andra ändamål än de som specificerats.
  • Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din information är korrekt, aktuell och säker.
  • I enlighet med lag kan din information delas med tredje parter för specifika, lagliga ändamål.
  • Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina uppgifter vid misstanke om missbruk.
  • Dina uppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för deras ursprungliga syfte och kan behållas längre för exempelvis forskning med adekvata skyddsåtgärder.
  •  

Användning av cookies

  • Cookies är filer som lagras på din enhet av webbplatser för att förbättra din användarupplevelse. De kan innehålla information som din inloggningsstatus.
  • Vi kan samla information såsom din IP-adress och webbhistorik för att förbättra våra tjänster och din upplevelse. Denna information lagras upp till 13 månader och raderas därefter. Om du vill undvika detta, kontakta oss.

 

Webbanalys med Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att förstå hur vår webbplats används. Denna tjänst använder cookies för att samla information om din användning, som lagras av Google. Vi strävar efter att skydda din integritet genom IP-anonymisering och möjligheten att avstå från cookies.

 

Välja bort och ‘Spåra inte’

Din webbläsares ‘Spåra inte’-inställning respekteras av Google Analytics, vilket innebär att din surfning inte loggas för statistik om den är aktiverad. Det finns också verktyg för att blockera cookies och datainsamling för ytterligare integritet.

 

Hantering av klagomål

Vi hanterar personuppgifter som skickas till oss via webbplatsen, inklusive kontaktinformation och innehållet i eventuella klagomål. Endast behörig personal har tillgång till denna information.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att tillgå, ändra eller, i vissa fall, blockera eller radera din personliga information som vi har samlat. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss. Vi återkommer inom tre månader. Vissa begränsningar kan gälla.